sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

Et bedehus på vandring

Kjære dere,
noe uvanlig tittel denne gang.
Etter et besøk på Røstbakkodden (eller Vogt-hytta som vi kaller) har Jens Nygård sendt meg noen bilder derfra, fra Veslekaris (Bugge-Asperheim) rike. Der står også det vesle bedehuset fra Sjurshaugen i Øversjødalen, - og det er godt tatt vare på.

Veslekari har samlet bedehusets historie eller dens vandring fra Sjurshaugen til Røstbakkodden. Hun har også samlet noen gamle bilder (fra SJN-samlinga) som forteller hva huset ble brukt til og hvor det har stått:

Bedehuset i Øversjødalen
Fra Sjurshaugen til Røstbakkodden
Med takk til Bjørn Øversjøen som har nedtegnet Bedehusets historie for meg og kopiert dokumenter som omhandler pinsebevegelsen i Øversjødalen og omegn

Esten Øversjøen, bestefar til Eilif og oldefar til Bjørn drev butikk i leide lokaler hos Jakob Øien fra 1907 men bygde ny butikk på Sjurshaugen i 1913 med virke fra egen skog. Huset fikk ett rom og en grunnflate på ca 40 kvm.
Da pinsemenigheten året etter skulle etablere egen menighet i Øversjødalen skjenket han nybygget til dette formål.

Den frie evangeliske bevegelse i Rørosdistriktet ble dannet 6. desember 1912. ”Røros og omegn pinsemenighet”. Den første predikant kom over fjellet fra Tylldalen.
 Øversjøens tiltenkte landhandel ble innviet til bedehus 1914. Sogneprest Sophus Frøland fra Tolga deltok. Det ble hevdet at han var virksomhetens leder. Hans datter, Thordis, gjestet senere Bedehuset som predikant. 
I 1915 ble første voksendåp foretatt i sjøen Øverjøen i 12 minusgrader og snøfokk.. Den 17. des. 1917 ble John Narbuvold f. 1895 døpt samme sted. Det fortelles at man måtte hugge hull i isen Han var da kallet til misjonær i Kina.
Sommerene 1918-20 - en annen kilde oppgir årene 1914-16 - var det friluftsstevner ved sørøstre foten av Sålekinna.
(Det gamle skolehuset i Sømådalen ble innviet 1926, fikk navnet ”Libanon”)
”I 1925-30 åra reiste en mengde emissærer og holdt oppbyggelsesmøter – mulig mest i Øversjødalen der den største del av medlemmer eller tilhengere bodde og gjendåp (ca 12 stk) ble foretatt”. Mange har gode minner fra samlingene på Bedehuset. Jeg har snakket med Ivar Røstbakken, Soline Sørgaard, Elna og Egil Nygård, Bjørn Øversjøen og Ola Nygaard m.fl. 
Huset på Sjurshaugen var i bruk som møtelokale frem til 1940-årene da menigheten i Øversjødalen/Narbuvold/Sømådal ble underlagt Røros pinsemenighet.

Harald Sundberg, oppvokst på Øversjøen (kona til Esten, Ragnhild, var tante til Molfrid Sundberg) overtok Bedehuset som bolig fra 1943/44 til ca 1948.
Skissen på veggen er en kopi av en tegning ved Johan Sundberg etter et foto fra 1943/44.
Elin ble født i Bedehuset 1944 – hun er søster til Magni som pleide å være med sin bestemor Kristine Øien på Gammevoldseteren om sommeren. Magni var eneste ”barn” på min alder om sommeren.
Bror til Magni og lillesøster Elin, Johan (se ovenfor), ble født i Bedehuset 1947 – samme år som min far kjøpte Røstbakkodden. De var 5 søsken!

I 1953/54 flyttet Reidar Øien – bror til Molfrid – med sin kone Svanhild inn på Sjurshaugen. Stig Rune Øien ble født i august 1954.  Svanhild døde i barsel.
Reidar, hans mor Kristine og Stig Rune flyttet inn i nytt hus, Åset, 1955/56.

Bedehuset ble demontert 1956 og satt opp i 1957 ved hovedveien over en garasje/et lager og var nå butikk med liten hybelleilighet hvor Eilif og Gea bodde. Etter hvert ble huset panelt utvendig (novene ble fjernet !) og innvendig. Det fikk tre rom: stue i den delen som hadde vært butikk, et lite soverom med køyesenger og kombinert kjøkken, dusjkabinett og soverom fra 1969/70.
Et nytt vindu ble satt inn på ene kortsiden.
I 1963 fikk Bedehuset bygdas første TV og boligen ble et livlig om enn trangt samlingssted hver søndag når gutta kom for å se sportsrevyen hos Eilif og Gea. 

Nytt butikklokale ble oppført på østsiden av garasjen. 

Liv Røstbakken Jordmoen, datter av Ivar og barnebarn til Oliver viss bror, Olaf, hadde drevet landhandel i bygda, kjøpte varelageret og leide butikklokalene fra 1. sept. 1985. Liv kjøpte eiendommen i 1993.
Etter 84 år i bygdas tjeneste som gudshus, butikk og bolig ble Bedehuset demontert 1997/98. Livs butikk ble rehabilitert og inkluderte nå også en liten kafé før det hele ble lagt ned i 2000.
Jeg overtok tømmeret som hadde vært lagret på Røstbakken gård og Bedehuset ble ferdigstilt som anneks til hytta på Røstbakkodden i 2006!
Huset er i dag lavere enn opprinnelig da de to nederste stokkene måtte fjernes grunnet råte. Annekset består av ett rom på ca 30 kvm.

Tømmermester Jens G. Waldau, Sømådalen
Snekker Mats Sponberg, Sømådalen
Ovn, restaurert v/Arve Rye, Hodalen
Kjell Harry Jordmoen, Øversjødalen har bistått med frakt, graving og planering.

Veslekari
April 2007
 

2 kommentarer sålangt

  1. Ellen Bugge-Asperheim november 4th, 2008 10:41 pm

    Bedehuset har blitt behandlet med respekt og kjærlighet, og er nå verdens søteste gjestestue! ;-))

  2. Bjørn Bugge-Asperheim november 6th, 2008 11:39 am

    Kjære Veslekari og Per!
    Gratulerer med at dere har fått opp Bedehuset på Røstbakkodden, der det blir tatt godt vare på. Verdifullt for dere og bygda. Gleder oss til vi kan få overnatte der en gang. Beste hilsen Anne og Bjørn

Leave a reply

dd
ff