sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

Gardssmia

Hei.
Skal nå en tur inn i gardssmia på Nygaard Nordre. Her hadde nok Peder Nytrøen og Gjertrud-Ola mange timer ved essa og ambolten, skal vi tru. Det var her onkel Marius gjorde sine første hammerslag. Han gikk senere i smedlære på Blaker før han ble smedlærer på Tomb. Kan huske godt gammelkaran kom ut for å herde stenborrene. Da fresa det godt, - det var en stor kunst å kunne herde riktig.     Jens

Jens har sendt bilder fra smia som i dag står så og si ubrukt, men er klar for bruk. Før vår tid var den ikke mindre i bruk. Fra et tilfeldig valgt år - 1867 -fra dagboka til tippoldefar, Ole Johnsen Nygaard:
26/1-smidd 2 skistavsnudder, 7/3-gjort til gangjern på bokskapdørene og påsatt, 29/5-smidd 5 par skohælringer til mine sønner, 1/6-vært i smien i dag da min farbror Sønvis Narjord var her, kvest 5 navrer, bygd 3 økser, stehogd 3 økser, 28/6-smidd gangjern på sommerfjøsdørene, 13/11- smidd kjenger til et høyskrin og i hop satt det.

1 kommentar sålangt

  1. elna mary januar 13th, 2009 4:55 pm

    Hei ! Artig å sjå i fra smia heme, å sjå kor godt den e vedlikeholdt. Det jeg husker i fra den i oppveksten var at bestepabba var mye borti der og kvessa stenborrer, det va nok mye store stener som måtte sprenges for å få dyrka ny jord. “Peder Trøen” syns jeg var no borti der hele tia, så je trudde det va han som eide den. Det gikk nok en del år før enn jeg fann ut at den tilhørte Gjertrudgarden. Elna Mary.

Leave a reply

dd
ff