sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy
Arkiv for mai 31st, 2008

Storskarven i Skjåvikfjellet

Hei dere,
Skjåvikfjellet, på østsida av øya, har kolonier av fugler, både måser og skarv. Opp gjennom årene har det vært plukket mange måsegg der. Skarvene, topp- og storskarv, flytter noe omkring i fjellet, i år hekker storskarven i brattberget ved Bakarovnen. Hekker ellers fra Trøndelag og nordover. Skarven er ikke så stum som en skulle tro. På hekkeplassen, om en kommer nær nok, høres skurrende og gurglende lyder.
Om du ser fugler i gåseplog i april eller september, kan det være skarv på trekk.
1 min. og 25 sek. - klipp fra video 28. mai, trykk «Les mer»
Les mer

Skriv kommentar(4)

Rognkjeksfiske

Steve Jensen og Steinar Olsen har drevet med rognkjeksfiske i Svartvika - Svartvikneset ved Hjelmsøya. Rognkjeksen holder til så og si i fjæresteinene så fisket foregår like ved land.

Det er rogna, med andre ord, hofisken, som er interessant til produksjon av kaviar. Hannen, rognkallen, blir kastet overbord.

(2 min. klipp av video tatt mandag 26. mai kan du se ved å trykke «Les mer»)

 

Les mer

Skriv kommentar(0)