sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

Arkiv for november, 2008

Ca. 30 år siden

Hei dere,
jeg fant fram og scannet inn fra et par 6×7 filmer, dvs fra Pentax 6×7cm lysbilder, det er omkring den størrelsen som heter mellomformat. Den ene må være fra Synnes 3 års dag, våren 1977, og den andre fra ca. 1978 med Nordkaper, båten (eller dukkestua) som vi hadde ei stund. Denne båten ble kjøpt fra sosialsjefen, Jan Ditlef Hansen, i Måsøy, som i sin tid igjen hadde fått tak i den fra rørlegger Olsen i Havøysund. Den brukte flere timer inn i Kobbefjorden og gikk vel med maksimum 5 knop. I dag tar turen med EVA ca. 20 min. (ca. 30 knop).
Skulle ha hatt mer tid til å skanne inn bilder!! Mange av bildene er aldri vist…. spesielt 6×7 dias’ene. Svart/hvitt samlinga av de store negativene er fra 1976 og 20 år utover, så og si helt til den digitale verden tok over… for meg, - helt på slutten av århundret.

Skriv kommentar(1)

Fra Blåfjell

Hei.
Sender nokre bilder av en dam til et nytt kraftverk fra fjellet der eg har jobba siste tida, inntil i går. No er det så mykje snø og dårlig vær i fjellet at det ikkje er forsvarlig å være der. Har hatt ett stort dieselaggregat der som har forsynt oss med lys og varme, men i den siste tida har det fuska endel, pakka seg til med snø inne i motorrommet og da er det stopp….så det er litt risikabelt oppe i 1000 meters høgd og einaste mulighet å komme ned er med helikopter. Sender også en film etterpå som er tatt opp ifra helikopter. Den skal bli en skrytefilm for prosjektet, men er dårlig oppløysing på denne og uten lyd, men det skal visst rette seg når den er ferdig redigert.
Hels Eva. Helser fra alle herifra.
Runar og foto Trine Meland

Les mer

Skriv kommentar(0)

Ulrik og Iver

Hei Sverre,
sender bare noen bilder fra Ulrik og Ivers sommer og høst. Kost seg med mye forskjellig.
Hilser til Eva og ellers til alle kjentfolk som er innom.
Hilsen Jan Tore m/fam Levanger

Mine tidligere elever bor over hele landet. Jan Tore Pettersen har slått seg ned i Levanger, lenger inn i Trondheimsfjorden enn Trondheim. Dette kartet svirrer rundt huset hans (tror jeg)
Skriv kommentar(1)

Gode minner og friskt spill

Sender noen bilder fra Holøydalen kirke. Under gudstjenesten i dag hadde vi besøk av pensjonister fra Engerdal. Koret med spillemenn kaller seg:  «Gode minner og Friskt spill». Dirigent var Ingrid Gundersen, hun var også organist under gudstjenesten. Det ble en trivelig stund i kirka med sang og spill. Etterpå var det kirkekaffe.
Jens
Skriv kommentar(0)

Holøydalen kirke - 100 år

Mange takk for sist, - på Holøydalen kirkes 100 års jubileum i sommer. Takk til alle de frammøtte som gjorde dette til en opplevelsesrik dag. Og om jeg skal nevne noen, en takk til: Ann Helen Lien - leder for menigheten i Holøydalens sogn, for bl.a. et vel gjennomført program og  forrettende prest Lars Christian Trandem som hadde ansvaret for alt som foregikk inne i kirka, inkludert jubileumsprogrammet, biskop Solveig Fiske som sang med barna og talte om innvielsesdagen i 1908 for 100 år siden, Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen for sang og musikk, organist Svein Gjelten Bakken ved det nyrestaurerte orgelet fra år 1847, Søren Steen Johnsens malerier som en ramme rundt høytidsstunden og ikke minst 100 åringen sjøl med sine trauste tømmervegger, i sin prakt godt forankret i evighet.
Og takk til mange flere…

Les mer

Skriv kommentar(1)

Gardssmia

Hei.
Skal nå en tur inn i gardssmia på Nygaard Nordre. Her hadde nok Peder Nytrøen og Gjertrud-Ola mange timer ved essa og ambolten, skal vi tru. Det var her onkel Marius gjorde sine første hammerslag. Han gikk senere i smedlære på Blaker før han ble smedlærer på Tomb. Kan huske godt gammelkaran kom ut for å herde stenborrene. Da fresa det godt, - det var en stor kunst å kunne herde riktig.     Jens

Jens har sendt bilder fra smia som i dag står så og si ubrukt, men er klar for bruk. Før vår tid var den ikke mindre i bruk. Fra et tilfeldig valgt år - 1867 -fra dagboka til tippoldefar, Ole Johnsen Nygaard:
26/1-smidd 2 skistavsnudder, 7/3-gjort til gangjern på bokskapdørene og påsatt, 29/5-smidd 5 par skohælringer til mine sønner, 1/6-vært i smien i dag da min farbror Sønvis Narjord var her, kvest 5 navrer, bygd 3 økser, stehogd 3 økser, 28/6-smidd gangjern på sommerfjøsdørene, 13/11- smidd kjenger til et høyskrin og i hop satt det.

Skriv kommentar(1)

Mot mørketid

I disse dager forsvinner sola for oss på Måsøy. Den klarer ikke - på det høyeste - å komme over horisonten, og blir borte godt og vel to måneder. Nå er ikke mørketida så mørk som mange tror, og med «dagslys»-lys inne, vil en ikke merke så mye av den. (Statistisk går likevel 10% av oss inn i en mørketidsdepresjon. Antakelig unødvendig.)

Den vedlagte videosnutten viser de siste solstråler og samtidig månen midt på dagen. Du kan se månen har en veldig flat bane og begynner straks å stige igjen. Bare et lite øyeblikk blir den borte i løpet av døgnet, bak toppen av Kudalsvarden. Så akkurat nå har vi mid-dagsmåne. Den går høyt over horisonten løpet rundt. (Kuling under opptaket - kameraet rister sjøl om det står på et solid og bra tungt stativ.)

Les mer

Skriv kommentar(1)

Kyst-fiberkabelen

Denne uka startet nedlegging av fiberkabelen mellom Vester- og Østervågen på Måsøy, - og den legges innom telefonkiosken. Det vi spør oss om nå: Når får folk flest nytte av dette supernettet? Vi hører fra andre steder at folk ikke kan få tilkobling sjøl om fiberkabelen går like utafor stuedøra med et utrolig overskudd av kapasitet. Dette er et statsstøttet opplegg. Kabelen skal komme både næringslivet, det offentlige og privatpersoner til nytte. Selskapene som tilbyr tilkobling til private i Finnmark har bare 1530 abonnenter. I Finnmark er det 31.000 husstander.

Fiberkabler må legges fra en sentral inn til hver enkelt kunde. Det kan sammenlignes med å bygge strømnettet fra grunnen av. Og det tar tid, - med så mange. Foreløpig er det kostbart, fra 6000 til 10000 for året. Prisen vil gå ned når den private gruppa kommer inn i større grad.

Kan det finnes midlertidige løsninger fra den optiske kabelen på Måsøy? Via router og trådløst…?

Les mer

Skriv kommentar(0)

På elgpost

Esten Aas-Eng er ny med bilder på nettsida mi. Han har et solid fotfeste i Øversjødalen ettersom faren hans var lærer i mange år der i bygda og giftet seg med en av sine tidligere elever, Ruth fra Øversjøen. Esten er nå assisterende rektor ved Nesodden videregående skole, men tyr ofte til hytta i Øversjødalen. Hytta, må en si,  hører til de «berømte bygg» som revygjengen på Tolga synger om: den er meget utradisjonell, men er moderne og har mange fikse løsninger. Men det har ikke vært noen bruduljer i bygda i forbindelse med dette «uvante», som jeg kjenner til. Og han skriver:

Hei, Sverre, har vært inne å kikket igjen på sida di. Flott film fra elgjakta. Selger du DVD’en? Kunne vært fint å ha et eksemplar. Oversender noen bilder jeg tok på posten, så har du enda mere til dine arkiver.
Vi snakkes.
Hilsen Esten

Skriv kommentar(2)

Vidunderlige 3D-kart

Et noe uvanlig innlegg, men jeg kunne ikke dy meg: å reklamere for fantastiske 3D-kart, - en kom- binasjon av kartdata og flyfoto som er tatt i flere vinkler, verdens første. Virker «sinnsykt» realistiske, og en kan ta seg en flytur rundt bygninger og kikke på dem fra alle kanter. Det er bare Oslo som foreløpig har full 3D-kvalitet. (11.10.08)

I forrige uke ble prosjektet offentliggjort, og det fikk stor pressedekning over hele verden. Snorre, sønnen, som arbeider med data hos «Finn.no», kom i forbindelse med dette prosjektet i høst og arbeider spesifikt med kartløsningen, - kart.sesam.no. Han sier: Det er moro å endelig gå ut offentlig.

Jeg legger ut linker/eksempler fra Oslo (full 3D-kvalitet), fra Øversjødalen (1 og 2) og Tolga (kart+flyfoto) og Måsøy (bare høydemodell). Så dette blir tre kvaliteter. For Måsøy finnes svært gode flykart, men de er ikke generert. Det tar uker/måneder å generere så store datamengder utover i landet der flykartene ikke er generert.

Les mer

Skriv kommentar(6)

Neste side »