sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy
Arkiv for november 15th, 2008

Mot mørketid

I disse dager forsvinner sola for oss på Måsøy. Den klarer ikke - på det høyeste - å komme over horisonten, og blir borte godt og vel to måneder. Nå er ikke mørketida så mørk som mange tror, og med «dagslys»-lys inne, vil en ikke merke så mye av den. (Statistisk går likevel 10% av oss inn i en mørketidsdepresjon. Antakelig unødvendig.)

Den vedlagte videosnutten viser de siste solstråler og samtidig månen midt på dagen. Du kan se månen har en veldig flat bane og begynner straks å stige igjen. Bare et lite øyeblikk blir den borte i løpet av døgnet, bak toppen av Kudalsvarden. Så akkurat nå har vi mid-dagsmåne. Den går høyt over horisonten løpet rundt. (Kuling under opptaket - kameraet rister sjøl om det står på et solid og bra tungt stativ.)

Les mer

Skriv kommentar(1)

Kyst-fiberkabelen

Denne uka startet nedlegging av fiberkabelen mellom Vester- og Østervågen på Måsøy, - og den legges innom telefonkiosken. Det vi spør oss om nå: Når får folk flest nytte av dette supernettet? Vi hører fra andre steder at folk ikke kan få tilkobling sjøl om fiberkabelen går like utafor stuedøra med et utrolig overskudd av kapasitet. Dette er et statsstøttet opplegg. Kabelen skal komme både næringslivet, det offentlige og privatpersoner til nytte. Selskapene som tilbyr tilkobling til private i Finnmark har bare 1530 abonnenter. I Finnmark er det 31.000 husstander.

Fiberkabler må legges fra en sentral inn til hver enkelt kunde. Det kan sammenlignes med å bygge strømnettet fra grunnen av. Og det tar tid, - med så mange. Foreløpig er det kostbart, fra 6000 til 10000 for året. Prisen vil gå ned når den private gruppa kommer inn i større grad.

Kan det finnes midlertidige løsninger fra den optiske kabelen på Måsøy? Via router og trådløst…?

Les mer

Skriv kommentar(0)