sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy
Arkiv for november 20th, 2008

Holøydalen kirke - 100 år

Mange takk for sist, - på Holøydalen kirkes 100 års jubileum i sommer. Takk til alle de frammøtte som gjorde dette til en opplevelsesrik dag. Og om jeg skal nevne noen, en takk til: Ann Helen Lien - leder for menigheten i Holøydalens sogn, for bl.a. et vel gjennomført program og  forrettende prest Lars Christian Trandem som hadde ansvaret for alt som foregikk inne i kirka, inkludert jubileumsprogrammet, biskop Solveig Fiske som sang med barna og talte om innvielsesdagen i 1908 for 100 år siden, Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen for sang og musikk, organist Svein Gjelten Bakken ved det nyrestaurerte orgelet fra år 1847, Søren Steen Johnsens malerier som en ramme rundt høytidsstunden og ikke minst 100 åringen sjøl med sine trauste tømmervegger, i sin prakt godt forankret i evighet.
Og takk til mange flere…

Les mer

Skriv kommentar(1)

Gardssmia

Hei.
Skal nå en tur inn i gardssmia på Nygaard Nordre. Her hadde nok Peder Nytrøen og Gjertrud-Ola mange timer ved essa og ambolten, skal vi tru. Det var her onkel Marius gjorde sine første hammerslag. Han gikk senere i smedlære på Blaker før han ble smedlærer på Tomb. Kan huske godt gammelkaran kom ut for å herde stenborrene. Da fresa det godt, - det var en stor kunst å kunne herde riktig.     Jens

Jens har sendt bilder fra smia som i dag står så og si ubrukt, men er klar for bruk. Før vår tid var den ikke mindre i bruk. Fra et tilfeldig valgt år - 1867 -fra dagboka til tippoldefar, Ole Johnsen Nygaard:
26/1-smidd 2 skistavsnudder, 7/3-gjort til gangjern på bokskapdørene og påsatt, 29/5-smidd 5 par skohælringer til mine sønner, 1/6-vært i smien i dag da min farbror Sønvis Narjord var her, kvest 5 navrer, bygd 3 økser, stehogd 3 økser, 28/6-smidd gangjern på sommerfjøsdørene, 13/11- smidd kjenger til et høyskrin og i hop satt det.

Skriv kommentar(1)