sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

Julekort fra Os

Hei!
En liten julehilsen fra Os.  
Med hilsen
Jon Holm Lillegjelten

Jon H. L. arbeider ved Rørosmuseet og utfører bl.a. bygn.vernarbeid på museets store antikvariske bygningsmasse.
Fokus: På bygningsvern, byggeskikk, tradisjonelt bygningshåndverk ved rådgivning, kurs- og informasjonsvirksomhet.

Ingen kommentarer sålangt. Gi den første.

Leave a reply

dd
ff