sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

Kyst-fiberkabelen

Denne uka startet nedlegging av fiberkabelen mellom Vester- og Østervågen på Måsøy, - og den legges innom telefonkiosken. Det vi spør oss om nå: Når får folk flest nytte av dette supernettet? Vi hører fra andre steder at folk ikke kan få tilkobling sjøl om fiberkabelen går like utafor stuedøra med et utrolig overskudd av kapasitet. Dette er et statsstøttet opplegg. Kabelen skal komme både næringslivet, det offentlige og privatpersoner til nytte. Selskapene som tilbyr tilkobling til private i Finnmark har bare 1530 abonnenter. I Finnmark er det 31.000 husstander.

Fiberkabler må legges fra en sentral inn til hver enkelt kunde. Det kan sammenlignes med å bygge strømnettet fra grunnen av. Og det tar tid, - med så mange. Foreløpig er det kostbart, fra 6000 til 10000 for året. Prisen vil gå ned når den private gruppa kommer inn i større grad.

Kan det finnes midlertidige løsninger fra den optiske kabelen på Måsøy? Via router og trådløst…?

Mietinen Maskin AS, Vestre Jakobselv, ved deleier Svein Mietinen, samt Willy Ballo, står for nedgraving og legging på Måsøy, - begge fra Vestre Jakobselv. Telenor ASA står for utbygginga av kyst-fiberkabelen i Finnmark. I juni -08 nevnte jeg at kabelen ble strukket i land på Måsøy. Kabelen ligger i følgende trasé: Troms - Hammerfest - Havøysund - Måsøy - Gjesvær - Kamøyvær - Honningsvåg (- Kjøllefjord - Berlevåg - Båtsfjord - Vardø).  Etter planen skulle anlegget ha stått klart i høst.

Get the Flash Player to see this player.  

Ingen kommentarer sålangt. Gi den første.

Leave a reply

dd
ff