sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy
Arkiv for januar 15th, 2009

For 30 år siden

Etterjulsvinter og vår 1979:
Skannede dias fra reinsvømming over Magerøysundet, elever fra skolen (tidl. internatskolen), skiturer, båter og fiskehjell, ombord på Nordkaper o.a.

Turen til Magerøysundet er med «Buvåg» (Astor) og «Ruthland» (Jens) og med måsøybarn/ -ungdom, - 10. mai.
Tidligere var det vanlig at reinen svømte over sundet til sommerbeite på Magerøya. Samefamiliene Kemi, Somby, Bær og Sara med ni enheter og med tilsammen 5-6000 karasjokrein skulle over. Disse ble delt opp i mindre partier på 1500 reinsdyr for at en bedre kunne holde styr med flokkene.

Les mer

Skriv kommentar(1)