sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy
Arkiv for januar 16th, 2009

Lars Kolbjørn Sønmør fotograferte fra 1958…

Lars Kolbjørn Sønmør er en av flere fotoamatører som nå er blitt presentert under «Gamle bilder - fra Kåsa, Øversjødalen og Holøyen». Han kjøpte sitt «Kodak Retinette 1A» i 1958 så bildene som vises her er fra denne tid og utover. De eldste bildene er med andre ord over 50 år gamle. Motivene er 17. mai, konfirmasjoner, brylluper, ski- og sykkelturer, div. arbeid m.m. I tillegg har jeg tatt med bilder som er enda eldre fra album på Øverli.

De tidligere innsamlede, gamle bildene er foreløpig ikke tilgjengelige fra denne hjemmesida. Meninga er å gjøre bildene (ca. 3.400) lett tilgjengelige for folk, antakelig på DVD-plate e.l.

Tidligere personer som har fått presentert sine bilder utenom meg sjøl:
Ola Nygaard, Gunnar Breen, Kristoffer Sørgård, Odd Øien, Kristoffer Langsjøvoll, Olaf Schøll, Anne Marit Sønmør, Sigrun Grøtting, Anne Lise Bakke, - og nå Lars Kolbjørn Sønmør.

Tar sjølsagt fortsatt imot gamle bilder og filmer, samt «levende bilder».

Skriv kommentar(2)