sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

For 30 år siden

Etterjulsvinter og vår 1979:
Skannede dias fra reinsvømming over Magerøysundet, elever fra skolen (tidl. internatskolen), skiturer, båter og fiskehjell, ombord på Nordkaper o.a.

Turen til Magerøysundet er med «Buvåg» (Astor) og «Ruthland» (Jens) og med måsøybarn/ -ungdom, - 10. mai.
Tidligere var det vanlig at reinen svømte over sundet til sommerbeite på Magerøya. Samefamiliene Kemi, Somby, Bær og Sara med ni enheter og med tilsammen 5-6000 karasjokrein skulle over. Disse ble delt opp i mindre partier på 1500 reinsdyr for at en bedre kunne holde styr med flokkene.

 Rein med dårlig kondisjon eller av annen grunn ikke er i slag, kan få problemer med å takle den 1350 meter lange turen. Hvis strømmen tar tak, kan svømmeturen bli atskillig lengre også. Reinene som blir hengende etter flokken, blir hjulpet opp i småbåter og kjørt over. Jeg kan huske at jeg masserte en reinskalv, en årskalv, som så ganske medtatt ut etter landkjenning på Magerøysiden. Den kunne knapt gå, men jeg vet ikke hvordan det gikk med den… Det var en del rein, mest ettårs kalver, som ikke klarte påkjenningen og døde.

I dag har samene omsider fått bruke forsvarets landgangsprammer som frakter reinen liksom det blir gjort til Sørøya og Senja. Nå skjer det fra gjerdinga ved Laholmen over til Skattøra, Gullgammen eller et annet sted ettersom været står på.

Elevbildene er fra skolen som tidligere hadde vært internatskole og før ny skole ble bygd i 1983/84. Vi kan se barna/ungdommene i forskjellige aktiviteter: kanonball, aksjon friminutt, skiturer m.m. Likeledes kan vi se de to pyramidehjellene som i dag er borte - de var verneverdige. Utenom spissa/eller speilbåten var «Nordkaper» vår første båt, og den hadde fått navn etter en kvalart som tidligere holdt til ved Nordkapp og som ble utryddet her i havområdet i den gamle kvalfangsten (før granatharpunens tid).

1 kommentar sålangt

  1. Jens Nygård januar 17th, 2009 5:41 pm

    Var ei stor opplevelse å få være med samene og reinen over Magerøysundet. Det kunne nok være skikklig tøft for de minste og svakeste reinene. Takk for opplevelsen. Jens

Leave a reply

dd
ff