sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

For lang og tro tjeneste…

Hei,
så har Elisabeth D. Guldbrandsen (rektor/lærer i Snefjord/Havøysund) og jeg bestemt oss for å avslutte vårt arbeidsforhold i Måsøy kommune. I kommunestyremøte denne uka ble vi tildelt Norges Vels medalje og diplom for lang og tro tjeneste i kommunen av ordfører Ingalill Olsen.
I den forbindelsen fikk jeg tatt bilder - utenom Elisabeth - også av kommunestyrerepresentantene i Måsøy. (Trykk på det lille bildet).

Elisabeths jentenavn, Dobloug, forteller at hun er søster til Mikkel Dobloug, kombinertløperen. Både Mikkel Dobloug fra Vang og Markus Svendsen fra Havøysund, Måsøy, var gode nasjonale kombinertløpere i 1960-åra med NM-titler.

Ingen kommentarer sålangt. Gi den første.

Leave a reply

dd
ff