sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

Gammelbrua på Tolga

Her oppe kan Finnmarksvidda sidestilles med traktene hjemme m.h.t. vintertemperatur, men her ved kysten har vi sjelden under 15. Tolje-Thor har fanget inn kulden ved den gamle brua på Tolga: 

Gammelbrua,Tolga 2. januar minus 33.
Glomma har hatt en sjelden isgang så elveløpet er rensket, og da blir det kaldt..
T.P.Broen

Ingen kommentarer sålangt. Gi den første.

Leave a reply

dd
ff