sverren.net

Lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy

Arkiv for kategorien: 'Lokale videoer'

Mot mørketid

I disse dager forsvinner sola for oss på Måsøy. Den klarer ikke - på det høyeste - å komme over horisonten, og blir borte godt og vel to måneder. Nå er ikke mørketida så mørk som mange tror, og med «dagslys»-lys inne, vil en ikke merke så mye av den. (Statistisk går likevel 10% av oss inn i en mørketidsdepresjon. Antakelig unødvendig.)

Den vedlagte videosnutten viser de siste solstråler og samtidig månen midt på dagen. Du kan se månen har en veldig flat bane og begynner straks å stige igjen. Bare et lite øyeblikk blir den borte i løpet av døgnet, bak toppen av Kudalsvarden. Så akkurat nå har vi mid-dagsmåne. Den går høyt over horisonten løpet rundt. (Kuling under opptaket - kameraet rister sjøl om det står på et solid og bra tungt stativ.)

Les mer

Skriv kommentar(1)

Kyst-fiberkabelen

Denne uka startet nedlegging av fiberkabelen mellom Vester- og Østervågen på Måsøy, - og den legges innom telefonkiosken. Det vi spør oss om nå: Når får folk flest nytte av dette supernettet? Vi hører fra andre steder at folk ikke kan få tilkobling sjøl om fiberkabelen går like utafor stuedøra med et utrolig overskudd av kapasitet. Dette er et statsstøttet opplegg. Kabelen skal komme både næringslivet, det offentlige og privatpersoner til nytte. Selskapene som tilbyr tilkobling til private i Finnmark har bare 1530 abonnenter. I Finnmark er det 31.000 husstander.

Fiberkabler må legges fra en sentral inn til hver enkelt kunde. Det kan sammenlignes med å bygge strømnettet fra grunnen av. Og det tar tid, - med så mange. Foreløpig er det kostbart, fra 6000 til 10000 for året. Prisen vil gå ned når den private gruppa kommer inn i større grad.

Kan det finnes midlertidige løsninger fra den optiske kabelen på Måsøy? Via router og trådløst…?

Les mer

Skriv kommentar(0)

Septemberfarger

En tur rundt huset blant hageblomstene til Eva, viser at høsten har grepet tak i blomstene. Kulde og vind har rasert. Men ennå lyser noen fagre mot meg om enn ikke så symetriske som tidligere. Jeg filmet dem 19. september. «Septemberfarger», det siste teppet til Eva, hentet jeg til begynnelsen og slutten av filmen. (Video 3.30 min.)
I dag er det sommer, - 15°, stille og sol!!

Les mer

Skriv kommentar(1)

Reinbremsene

Hei,
i dag er reinen urolig fordi den forsøker å unngå bremsene som skremmer den. Temperaturen er over 10° i skyggen. Ettersom reinbremsen er varmekjær, trenger den såpass varme for å være i aktivitet. Eggene legger den raskt på hårene til reinen. Det er gjort på et sekund! Eggene har en eiendommelig innretning som ligner på klaver. Disse griper rundt håret og holder eggene fast. Larvene arbeider seg

Les mer

Skriv kommentar(0)

Under åpen himmel

God natt,
jeg ligger i en varm sovepose på et underlag fylt med luft, - under åpen himmel! Temperaturen går ned mot 4. Soveposen dogger liksom marka ved siden av.

Tungsjøen slår mot båene sjøl om kulingen har roet seg for et døgn siden. Det er flo sjø, og båran går mot hverandre over Skjåholmvalen. Synet og lydene er forunderlige, men likevel velkjente, i den ellers så stille natta. (1 min.video av «etterdønningene», - egentlig er jeg på grågåsjakt og har forlengst gjemt meg i soveposen - ingen gås lander om jeg beveger meg med filmkamera. Og gåsa må i tilfelle lande, for jeg har rifla med).

Les mer

Skriv kommentar(2)

Varding av vinterveien

Kjære dere.
De gamle hest- eller lasskjørerveiene er viktige kulturminner. Veiene gikk som regel, vinterstid, over sjøene og på elvene, - eller i nærheten av vassdragene. Der var det jevnere terreng, - ikke så bratte stigninger eller unnabakker. Det er omkring 50 år siden disse veiene var i bruk. Snart er det ingen som vet noe om dem. Og spesielt vinterveiene har satt av få eller ingen merker.

Det hadde nok vært i tankene tidligere, - men etterat Dalarna Femund Forkjørarforening kjørte over Øversjødalsfjellet i 2005, fikk vi interesse av å merke denne vinterveien fra Øversjødalen til Narbuvoll med vinterveistaker. Stakene viste vei i (og etter) uvær. Tidligere ble fraktet: kol, handelsvarer begge veier, post, måsså o.a.
(21 min. video, Bjørn Øversjøen forteller til Jens Nygård som intervjuer, spedd på med noen klipp fra lasskjørernes trugtur over fjellet i 2005).

Les mer

Skriv kommentar(5)

E-ongan forts. m.m.

Hei igjen,
det er et par måneder siden e-ongan plaska i sjøen for første gang, - hvordan står det til med dem nå? (Fra Lenninga i Vestervågen). Oksereinen feiter seg opp til brunstkampene (ovafor Larsvika). Smålom-mamma passer på sine unger med sine hese skrik (ved Rorvanngammen) hvor Lars Einar ordner seg for overnatting.
Video:3 min. Musikk: H. Chaurasia (Soundscapes).

Les mer

Skriv kommentar(0)

Bading i Sagfossen

Hei,
vanligvis er det friskt og kaldt vann i Øversjøåa, - men denne sommeren lå temperaturen jevnt på 25-30 grader i lufta, et par uker i hvert fall. Det innbød til bading i Sagfossen som også er en ukjent badeplass for mange. (3 min - Musikk: Acoustic Sound Orchestra: Accordion Dream)

Like ukjent er sagdriften som har foregått her i vannfallet fra første halvdel av 1800-tallet, først med oppgangssag så med sirkelsag til etter krigen.
Mer om saga seinere.

Les mer

Skriv kommentar(2)

4 Summit Race - siste del

Hei igjen,
siste video 5 om multi-konkurransen (sykkel - løp - orientering) i Tolga og Os kommuner som nevnt.

Vi følger Jon Per videre, fra Såttå- haugen mot mål, intervju og premieutdeling. Denne videostubben er på hele 20 min og kan vises i full skjermstørrelse ved å trykke en tast under displayet (trykk «les mer» først). Videoen(e) er en versjon for deltakerne og de som fulgte med på løpet.

Les mer

Skriv kommentar(1)

4 Summit Race forts.

Hei,
videosnutter 2, 3 og 4 fra kraftprøven «4 Summit Race».

Inneholder Sålåkinna, knottsvermer, over Øversjødalsfjellet mot Os og Moseng. Likeledes etter Hummelfjellet, mot Dalsbygda og Vangrøfta til Såttåhaugen hvor Forolhogna ligger. Vi følger Jon Per Nygaard, noen deltakere og folk i følgesbilene.

Les mer

Skriv kommentar(1)

« Forrige sideNeste side »